ΕΡΓΟ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Πράξη «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με τη μοντελοποίηση του Μηχανισμού σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων, έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου εντοπισμού και καταγραφής αναγκών στην περιοχή του Δήμου Πειραιά, την δυνατότητα να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις προτεραιοποιώντας την υποστήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα στο σύνολο των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων καθώς και των ατόμων που βιώνουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποξένωσης από το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η Πράξη, εμπίπτει στην Πρόσκληση: PIR018, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1092, Α/ΑΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4234, πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με τίτλο: «Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, της Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων, μέσω της Μεθοδολογικής και Λειτουργικής Ενοποίησης των Παρεμβάσεων Κοινωνικής Ένταξης στην Πόλη του Πειραιά σε ένα Ενιαίο, Ιεραρχημένο και Ομογενοποιημένο Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης», με ΑΔΑ: Ω7ΙΣΩΞΥ-ΠΥΗ, στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020».

Το Υποέργο περιλαμβάνει τρία πακέτα εργασίας, με γνώμονα την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του.

  1. Π.Ε.1. «Οργάνωση & Λειτουργία του Μηχανισμού / Συντονισμός Πράξης»
  2. Π.Ε.2. «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά»
  3. Π.Ε.3. «Ανάπτυξη εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων – Συμπληρωματικές έρευνες και

εμπειρογνωμοσύνες»

Οι «Παρεμβάσεις υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και έκτακτων αναγκών» στο πλαίσιο του Παραδοτέου 2 της Πράξης, περιλαμβάνουν τη δημιουργία μηχανισμού για την πρόληψη του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού στον Δήμο Πειραιά. Με άλλα λόγια, πρόκειται για την δημιουργία συστήματος παροχής ψυχοκοινωνικής, υλικής και οικονομικής βοήθειας σε κατοίκους που έχουν άμεση ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτό, ως κύρια δραστηριότητά τους, τα Στελέχη Άμεσης Παρέμβασης παρατηρούν, εντοπίζουν και καταγράφουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών κατά περίπτωση αλλά και συνθετικά, της εκάστοτε ευάλωτης κοινωνικά ομάδας.

Μέσα από  την επαφή τους, λοιπόν,  με άτομα με κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες  παρατήρησαν πως απλά πράγματα της καθημερινότητας, όπως η επίσκεψη σε ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα μουσείο, η πληρωμή ενός λογαριασμού ή η διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων σε κάποια δημόσια υπηρεσία και η δωρεάν παροχή υπηρεσιών από κοινωνικές δομές φαντάζουν ακατόρθωτος άθλος, ένας κυκεώνας ταλαιπωρίας, και πολλές φορές, ενέργειες ανέφικτες.

Καθώς, το αντικείμενο του προγράμματος «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στον Δήμο Πειραιά», αφορά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, δεν θα μπορούσε να μην αναλάβει δράση και να προάξει πρωτοβουλίες σχετικά με τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια όλων των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί  στην ουσία ως ένας χάρτης των προσβάσιμων σημείων για ΑμεΑ, στον Πειραιά. Περιλαμβάνει σημεία πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος (όπως μουσεία, θέατρα, γήπεδα, κολυμβητήρια, γυμναστήρια, seatrac κλπ), σημεία κοινωνικής υποστήριξης και δομών (όπως κοινωνικές δομές κλπ), σημεία προσβασιμότητας σε επιχειρήσεις (όπως καφέ, εστιατόρια, καταστήματα λιανικής ή χονδρικής κλπ), και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (όπως μουσεία, πάρκα, ξενοδοχεία κλπ).

Στόχος μας είναι η παροχή  πληροφοριών προσβασιμότητας εύκολα, γρήγορα, απλά, σε μία κοινή πλατφόρμα/application συγκεντρώνοντας όλες τις χρήσιμες υπηρεσίες και πληροφορίες χαρτογραφημένες για ένα Πειραιά Προσβάσιμο για Όλους.

 

Click to listen highlighted text!