Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Εκτός από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης, διαθέτει και χώρους διεξαγωγής συνεδρίων, σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων.

Read More

2ο Κέντρο Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Πειραιά

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε όλους τους νέους μέχρι 25 ετών και στους γονείς τους, καθώς και στήριξη των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ στα σχολεία τους, σε ατομική ή ομαδική βάση, σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Read More

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα προσφέρει στέγη, ενδιαίτηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη με την βοήθεια κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, επιμορφωτικές και εξωσχολικές δράσεις, οικονομική στήριξη στις μαθήτριές του που σπουδάζουν σε Α.ΕΙ. και Τ.Ε.Ι., ενώ ταυτόχρονα συντρέχει οικονομικά σε περιπτώσεις αποφοίτων μαθητριών, που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να εργαστούν.

Read More

Παιδικά Χωριά SOS | Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (ΚΣΠΟ)

Στα Παιδικά Χωριά- SOS λαμβάνουν χώρα εκτίμηση – διάγνωση παιδιών και γονέων, συστηματική συμβουλευτική και υποστήριξη προς τους γονείς για την κατάλληλη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην οικογένεια, ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση.

Read More

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ΚΠΑ 2 Πειραιά

Ο ΔΥΠΑ είναι επίσημος κυβερνητικός φορέας και εδράζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Read More

Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων

Το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων φιλοξενεί συσκευές και αντικείμενα σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους σιδηροδρόμους από την πρώιμη φάση της εμφάνισής τους το 1904, ως τα μεταπολεμικά χρόνια καθώς και πλούσιο φωτογραφικό-αρχειακό υλικό σχετικό για τα μέσα σταθερής τροχιάς που κυκλοφορούσαν στο παρελθόν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2005.

Read More

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες όπως, υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές (παραπομπές κτλ), παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα το παράρτημα ΚΕΜ στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών όπως, ενημέρωση εξυπηρέτηση συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης των μεταναστών, συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες, παράλληλες δράσεις (μαθήματα ελληνικής γλώσσας, […]

Read More